Jeden z nejvýznamnějších jazzových klavíristů, duchovní otec nové, elektrické vlny jazzu, skratche, propojení více hudebních sfér dohromady, Herbie Hancock, vystoupí v Brně. V hale Vodova zasedne v sobotu 29. listopadu k pianu značky Fazioli, které si pořadatelé, kteří se na jeho velkolepý koncert chystali už rok předem, vypůjčí ve Vídni. Více se o hudebníkovi dočtete zde.

Je tomu již devět let, co do České republiky zavítal jeden z nejvýznamnějších jazzových hudebníků historie – Herbie Hancock. Jeho role v historickém kontextu vývoje jazzu je natolik významná, že si zasluhuje rozebrat podrobněji. A právě jeho zajímavé a pestré hudební kariéře budou věnovány i následující řádky.

Jeden z nejvýznamnějších jazzových klavíristů, duchovní otec nové, elektrické vlny jazzu, skratche, propojení více hudebních sfér dohromady, Herbie Hancock, vystoupí v Brně. V hale Vodova na konci listopadu zasedne k pianu značky Fazioli, které si pořadatelé, kteří na se jeho velkolepý koncert chystali už rok předem, vypůjčí ve Vídni.

Wayne Shorter – saxofonový Mr. Gone

středa, 06 listopad 2013 13:00

Letos osmdesátiletý hudebník představuje živou historii moderního jazzu. Zažil bouřlivý vývoj jazzu posledních 60 let, a je tak nejen pamětníkem jednotlivých historických kapitol, ale stále zosobňuje člověka kreativního a moderně smýšlejícího, který si nechce nechat upřít vedoucí roli u současných progresivních jazzových proudů.

Strana 2 z 2