Soutěže

Výstava Léto plné hvězd je velmi oblíbená nejen díky vystavovaným hračkám, ale také díky doprovodnému programu, který je pro příznivce příjemného posezení každý rok připraven. Malý sál je jako dělaný na komorní koncerty, při nichž jsou si vystupující a posluchači velmi blízko. Večer 19. července zde v 18 hodin svou Dvojí tvář ukáže mladičká Gabriela Gunčíková. Zodpovězte správně všechny tři otázky a zasoutěžte si s námi o volné vstupenky.