11.03.2013 13:00

Avantasia: Příběh metalové opery

Avantasia je metalový projekt, za kterým stojí zpěvák a frontman skupiny Edguy Tobias Sammet. První díl začal Tobias skládat už v roce 1999 během turné Edguy k desce Theater Of Salvation. Nyní se píše rok 2013 a my už netrpělivě čekáme na šesté pokračování, které otevírá třetí kapitolu v historii Avantasie. V tomto článku se dočtete o příbězích, které provázejí prvních pět dílů tohoto velkolepého projektu.

 Avantasia se skládá ze tří rozdílných kapitol. V té první nás příběh zanese do 17. století a imaginárního světa nazvaného Avantasia. Tato kapitola je rozdělena na dvě části: The Metal Opera a The Metal Opera II, které vyšly v letech 2000 a 2001. Druhá kapitola, kterou můžeme označit jako The Wicked Trilogy, vypráví tragický příběh o osamělé bytosti v 19. století a skládá se z částí nazvaných: The Scarecrow, The Wicked Symphony a Angel Of Babylon. Třetí kapitola zatím převyprávěna nebyla. Ta vyjde 1. dubna pod názvem The Mystery Of Time.

 

The Metal Opera I., II.

Úvod

Příběh prvních dvou dílu Avantasie začíná v roce 1602 n. l. v opatství Mainz, kdy učeň Dominikánského řádu a zároveň hlavní postava celého příběhu Gabriel Laymann (Tobias Sammet), se spolu s ostatními členy řádu účastní honu na čarodějnice. Gabriel zjistí, že za čarodějnictví byla obžalována i jeho nevlastní sestra Anna Held (Sharon Del Adel), která je držena v čarodějnické věži. Anna byla pro Gabriela jako vlastní sestra, zná ji od svého dětství a nemůže uvěřit tomu, že by mohla být čarodějnicí. Gabriel proto začne pátrat, zda není odsouzena neprávem a jak by jí mohl pomoci.

Vydá se proto do knihovny za jeho učitelem Jakobem (David Defeis), aby se mu svěřil o svých pochybnostech ohledně Anny. Jakoba přitom přistihne, jak si čte z nějaké knihy, kterou ihned schová poté, co zjistí, že v knihovně není sám. Tato tajemná kniha a zvláštní chování Jakoba nedá Gabrielovi v noci spát a vypraví se jí proto do knihovny tajně prozkoumat. Zjistí, že se jedná o velmi starou knihu se zvláštní kovovou pečetí a ze které zlo jen číší. Je napsána v jazyce, kterému nerozumí, dokáže však přečíst následující slova: „Mnoho cest vede do Říma. Sedm cest pro všechny, kteří míří do světa za naší představivostí.“ Kromě těchto slov v knize nalezne dopis od jistého Lugaida Vandroiye (Michael Kiske) adresovaný odsouzené čarodějnici Else Vogler.

Druhého dne ráno Jakob zjistí, že Gabriel byl v knihovně a že si ze zakázané knihy četl. Za to, že porušil přísný klášterní zákon, je Gabriel uvrhnut do žaláře.

 

Díl první: The Metal Opera

Dějství 1.

Gabriel se v cele seznámí se svým spoluvězněm Lugaidem Vandroiyem, kterému řekne všechno o tom, co se mu v klášteře přihodilo a proč je ve vězení. [Reach Out For The Light – Z dosahu světla] Lugaid mu na oplátku prozradí, že je jedním z posledních druidů na světě a je členem starého tajného rodu Keltů v Irsku. A přestože mladý novic slovům starého druida moc nerozuměl, několik věcí, které pochopil, mu ukázaly zcela nový pohled na život. [Serpents In Paradise – Hadi v ráji]

Podle slov Vandroiye byla Elsa Vogler pravděpodobně nevinná. Gabriel kvůli tomu nemůže spát, protože pokaždé, když se odváží usnout… soud s ní jednal jako s bestií. [Malleus Maleficarum – Kladivo na čarodějnice]

 

 

Gabriel si uvědomí, že Anně ve vězení moc nepomůže a spolu s druidem uprchnou. [Breaking The Way – Zbavit se pout]. Gabriel se chce hned vydat k čarodějné věži a osvobodit Annu. Vandroiy však na Gabriela naléhá, ať raději co nejrychleji odjede z města nebo bude znovu chycen. Gabriel radu poslechne, ale cítí výčitky, že zanechal Annu svému osudu. Jak jen celý ten čas doufal, že ji znovu uvidí. [Farewell - Sbohem]

Mezitím:

Biskup kláštera v Mainz Johann Adam von Bicken (Rob Rock), Jakob a šafář kláštera Mainz Falk von Kronberg (Ralf Zdiarstek) odcestovali do Říma, by se tam setkali s papežem Clementem VIII (Oliver Hartmann) a předali mu starou knihu, kterou Gabriel četl v klášteře. Tedy poslední knihu s poslední sedmou částí pečetě, kterou celistvou potřebují donést do středu duchovního světa jménem Avantasia, aby získali absolutní moudrost, osvícení a jedinou pravdu. [The Glory of Rome – Sláva Římu]
Papež vyzve von Bickena a Jakoba ke spojenectví a spolu se vydají do tajných podzemních chodeb Říma. Tam se dostanou až k velkým dřevěným dveřím, které papež odemkne, a všichni vcházejí do neznáma. [In Nomine Patris - Ve jménu Otce]

Gabriel a Vandroiy byli při cestě do Říma (Vaidroiy očekával, že von Bickenova družina zamíří právě sem) přepadeni a jen zázrakem přežili. Druid nějak vytušil, že všech sedm knih se dostalo do jedněch rukou a obával se, že by tak svět Avantasie mohl být ohrožen. Dohonit družinu von Bickena by se už Gabrielovi a druidovi nepovedlo, a tak Vandroiy vymyslí nový plán: Do Avantasie chce vyslat Gabrielovu duši a spojenci druida, vytvoření Avantasií, mu dají nové tělo pro jeho návštěvu v jejich světě. [Avantasia]

Dějství 2.

Gabriel se probudí s bolestí hlavy a zjistí, že se nachází v cizím těle. Rozhlédne se kolem sebe a uvidí modré nebe a v dáli tyčící se nádherné hory. Je to poprvé, co si uvědomí, jak je příroda krásná. [A New Dimenson - Nový rozměr] V tom okamžiku se za ním objeví malý mužíček, aby ho v Avantasii přivítal. Představí se mu jako trpaslík Regrin (Kain Hansen) a zavede ho hlavního města Avantasie Sesidhbany, kde si pak promluví s Elderanem (André Matos), princem elfů a hlavou Avantasie. Elderan mu vysvětlí, kdo a co jsou zač. [Inside - Uvnitř]

Regrin s Elderanem vyprávějí o tom, co se v Avantasii děje. Starodávné zlé síly byly vyvolány a nedovolí nikomu se přiblížit k temné věži, kromě těch, kteří mají všech sedm částí pečetě. Gabrielovi je řečeno, že se musí přidat k lidem, kteří vstoupili do Avantasie a získat zpět pečeť, aby byla země zachráněna. [Sign Of The Cross – Znamení křížě]

Čtěte také: Avantasia: Nové album vyjde už v březnu

Pomocí podivného létajícího stroje je Gabriel vysazen na cestě, která vede k temné věži, kde o několik hodin později procházejí tři kněží. Ti ho kvůli jinému tělu nepoznají a Gabriel se k nim přidá pod záminkou toho, že jim ukáže cestu k temné věži. Pokud by se kněžím podařilo přehodit pečeť přes zeď věže, duchovní svět Avantasie by byl ztracen. Zanedlouho se k věži dostanou a její temný hlas (Timo Tolkki) vyzývá papeže ke vhození pečetě na věž. [The Tower - Věž]

V okamžiku, kdy papež chce pečeť vhodit za zeď, Gabriel sebere odvahu a sebere mu jí. Rychle se pak s ní snaží utéct. Postupuje mezi vojáky temné armády. Nepřemýšlí, jen utíká… Po chvilce ho něco pevně uchopí a zvedne do vzduchu. Je to létající stroj skřítků, který ho následně dopraví do Sesidhbany a Gabriel je Avantasiany oslavován. Sám však z toho radost nemá, protože ví, že Anna je stále uvězněna v čarodějnické věži.

 

Díl druhý: The Metal Opera II

Dějství 1.

Po několika dnech strávených v Sesidhbaně, Gabrielovi začíná docházet, jak moc důležité bylo jeho poslání a o co všechno šlo. Jak velký vliv mají temné síly věže na důvěřivce a jak sklízí duše těch, kteří bez podezření uvěří čemukoliv. [The Seven Angels – Sedm andělů]

Gabriel se poté, co stráví nějaký čas v Sesidhbaně, překrásné části Avantasie, rozhodne více poznat duchovní svět, tuto krásnou nehmotnou část existence. [No Return – Není návratu] Se svojí touhou se svěří Elderanovi, který mu řekne, aby hledal odpovědi na svoje otázky u Stromu Vědění (Bob Catley). Jako odměnu za pomoc, mu elfové nabídnou, že ho tam dovedou. Varují ho však, že může získat odpovědí, které mu pomohou, ale mohou ho zároveň zmást. Nabídku elfů přijme, a když konečně stane před Stromem Vědění, zjistí, že ho toho milé, ale poněkud cynické stvoření, může poplést více než kdy jindy. [The Looking glass - Zrcadlo]

Někdy se musíš ponořit do bouřlivé vody, aby ses vynořil očištěn. [In Quest For – Pátrání] Během rozmluvy se Stromem Vědění se náhle rozbouří poblíž ležící jezero. Obloha se potemní a vlny se neustále zvětšují. Jezero jako by ožilo. Gabriel, který nevěří svým očím, uvidí křičící tvář, která se velmi podobá Jakobově. Později si Gabriel uvědomí, že tvář opravdu patří Jakobovi, ale o mnoho let mladšímu. [The Final Sacrifice – Poslední oběť]

Mezitím:

Tři kněží bloudí poničenou Avantasií a hledají zloděje pečetí, přitom se ptají, zda je tato pouť „královstvím pekla“ božím trestem za jejich selhání. Jsou zmateni, protože nevidí nic špatného na tom, že někteří lidí vědí více než jiní. Pro některé je lepší vědět méně a pouze věřit. Jinak by některé věci mohly narušit řád. [Neverland]

Gabriel, bez ohledu na to, jak moc by chtěl Annu osvobodit, se rozhodne, že vyslyší prosby „mladého“ Jakoba a pomůže mu osvobodit alespoň část jeho duše, která je nyní ukryta pod Římem. [Anywhere - Kdekoliv]

Po návratu do Sesidhbany probírá Gabriel svoje rozhodnutí o osvobození Jakobovi duše s Elderanem. Ten mu řekne vše, co ví o podzemí Říma. Uvědomuje si totiž, že osvobození těchto duší, by Avantasianům značně pomohlo v boji proti temným silám, protože tyto duše by z nich vysály všechnu sílu. Gabriel a Regrin se vydají k bráně vedoucí z Avantasie do Říma, kterou pomocí jedné části pečetě odemknou. V Římě se nekonečnými chodbami dostanou až do obrovské síně, kde uprostřed stojí neuvěřitelně veliký kalich.

Sledujte metal na Facebooku:
 

Když se jim společnými silami podaří kalich převrhnout, milióny křičících duší unikají do všech stran. Kamení obři, strážci kalichu, se probudí k životu a snaží se polapit co nejvíce duší a chytit také vetřelce. Regirn je pomalejší a nakonec je netvory zabit. Gabriel, kterému se uprchnout zpět do Avantasie podařilo, doufá, že Jakobova duše stihla opustit kalich včas. [Chalice Of Agony – Kalich utrpení] Po návratu do Sesidhbany se Gabriel dozví, že temné síly byly únikem duší velmi oslabeny. Ještě téhož večera je Gabriel poslán zpět do normálního světa, kde jeho tělo stále chrání druid Vandroiy.

Dějství 2.

Druid přesvědčí Gabriela, že vrátit se do opatství Mainz, aby osvobodil Annu, je pro něj příliš nebezpečné a pošle ho místo toho do Irska, kde bude v bezpečí. Gabrielovi slíbí, že udělá vše proto, aby Annu osvobodil.

 

 

Vandroiy si najme v místní taverně několik mužů a vrátí se do Mainz, aby Annu osvobodil. Během následující noci se dostanou k věži, ve které je Anna držena a setkávají se s Jakobem, který jim nabídne pomoc. Je zmaten a nechápe co se děje, v hlavě má tisíce otázek, ale cítí se jako znovuzrozený a smutný. Naleznou celu Anny a Vandroiy jí ve zkratce vše řekne. Zatímco pomáhají Anně vyšplhat z malého okna ve stěně, uslyší blížící se hlasy. Druid se tam běží podívat, když v ten moment se ve dveřích objeví Falk a nějaký muž, kteří Vandroiye zabijí. Pokusí se zabít i Jakoba, který však oslepen vztekem a jako zhypnotizovaný útok odrazí a Falka zabije. [Memory - Vzpomínka]

Ačkoliv stráže a vojáci prohledají celé opatství, Anna nalezena není.

Konec

[Into The Unknown – Do neznáma]

 

The Wicked Trilogy

Tobias Sammet neměl v plánu pokračovat na dalších deskách Avantasie a její příběh tak druhým dílem uzavřel. V roce 2007 však vydal prohlášení, že pracuje na dalším dílu s podtitulem The Scarecrow. O tři roky později pak vycházejí rovnou dvě alba s názvy The Wicked Symphony a Angel of Babylon. Všechny tyto tři díly, označované jako The Wicked Trilogy, spojuje jeden příběh, ke kterému však Sammet nenapsal doprovodný děj, jako v případně The Metal Opery a nechává tak na posluchači, aby zapojil svoji fantazii, představivost a texty si interpretoval po svém.

 

 

Na přebalu alba The Scarecrow se můžeme, mimo jiné, dočíst, proč Tobias nenapsal k textům žádný doplňující příběh. Sám vysvětluje: „Chtěl jsem tentokrát přijít s něčím více abstraktním a ne s klasickým dobro vs. zlo příběhem. Chtěl jsem udělat něco metaforického tak, abych nemohl odhalit a zničit tajemství příběhu. Následujte mě do 19. století a kráčejte cestu skladatele, který se pomalu stává šílencem; přecházejícího z vášně k úspěchu, z izolace k uznání, z nebe do pekla a z geniality k šílenství. Tohle je můj osobní Faustův příběh. Mnoho věcí je založených na mých osobních zážitcích a myšlenkách. Nemůžu zde jít více do hloubky, je tu dobrá hranice mezi realitou a fikcí a já neodhalím, kde se nachází. Ale jsem si zatraceně jistý, že si každý nalezne nějakou část sama sebe v The Scarecrow. Jsem to já, jsi to ty!

Příběh

Na obalu desky The Scarecrow můžeme nález úvod do děje: The Scarecrow je tragický příběh o osamělé bytosti, citově izolované od jeho okolí a trpící narušením smyslového vnímání. City k lásce jeho života opětovány nejsou, vydává se na cestu zkoumající stezku levé ruky, usiluje o nalezení vnitřního klidu, prodírá se vlastní cestou k uznání a nakonec čelí pokušení nitru lidské duše.

A pokračuje na dvojalbu The Wicked Symphony a Angel of Babylon: A nyní se nacházíme v bodě, kde příběh pokračuje: Je to tragédie o zachycení se mezi dvěma světy. Jsou zde dobré úmysly, vize, sen o tvoření něčeho nádherného a čistého, co mělo vést k lásce. A tady jsou ti démoni, kteří přicházejí s uznáním a souhlasem, že my všichni, marné a hrdé bytosti, je můžeme někdy chybně nazývat láskou.

 

The Mystery Of Time

Zatím posledním dílem projektu Avantasia je deska s názvem The Mystery Of Time, která u nás vyjde 1. dubna. A jak napovídá název, můžeme se opět těšit na fantasy příběh. Tobias Sammet k novince řekl: „Chci dál tvořit skvělou hudbu, chci dál vytvářet další fantasy světy, čím větší a epičtější, tím lepší.“ Dále pak prozradil: „Nový materiál zní velmi čerstvě a nově a lze na něm slyšet náladu z prvních alb Avantasie. Opět to bude okouzlující pohádka, daleko od veškerých hudebních trendů.

 

 

Klasická edice The Mystery of Time bude obsahovat deset nových skladeb. V limitované edici pak přibudou další dvě písně. Podle některých recenzí je The Mystery Of Time tou nejlepší deskou Avantasie.

Zanechat komentář

Ujistěte se, že jste zadali všechny požadované informace označené hvězdičkou (*). HTML kód není povolen.